EQUIP

Mariia Proninaunnamed

Investigadora predoctoral del GrEP (Universitat Pompeu Fabra)

mariia.pronina@upf.edu

pàgina web personal

 

Iris Hübscher1

URPP Language and Space, University of Zuric

Doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra

iris.huebscher@upf.edu

pàgina web personal

 

Pilar Prieto2

Investigadora ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra

Professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu Fabra)

Cap del GrEP (Universitat Pompeu Fabra)

Doctora en Lingüística Romànica per la Universitat d’Illinois

pilar.prieto@upf.edu

pàgina web personal

 

Judith Holler3

Senior Investigator
Max Planck Institute for Psycholinguistics (& Donders Centre for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University Nijmegen)

Ph.D. in Psychology, University of Manchester, UK

Judith.Holler@mpi.nl

pàgina web personal

 

Col.laboradores pedagògiques:

Anna Massanas, Eva Castillo, Ainhoa David

Escoles col.laboradores: 

Escola Antoni Brusi (Barcelona)

Escola Bogatell (Barcelona)
Escola Verd (Girona)

Agraïm sincerament la participació de les escoles i la dels seus alumnes en el nostre projecte educatiu. Moltes gràcies!