PROJECTE

Què és el projecte “Entrenem les emocions en l’etapa preescolar”?

Aquest projecte, desenvolupat pel Grup d’Estudis de Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra i el Max Plank Institute for Psycholinguistics de Niimegen, s’inclou dins d’un projecte d’investigació més ampli sobre la importància de fixar-se en les expressions facials i la prosòdia de la parla en la detecció de les emocions i de la perspectiva de l’altre.

El projecte ha demostrat l’efecte positiu d’un entrenament basat en la reflexió sobre les emocions dels altres (en el nostre cas a través de personatges de contes). Concretament, l’estudi demostra que és important que els mestres parlin amb els infants tant sobre les  seves emocions com dels altres i alhora puguin “teatralitzar-les”  mitjançant  pautes multimodals, com ara els gestos facials.  En resum, potenciar aquesta reflexió amb l’alumnat representa una base important per a l’autoregulació del comportament i la millora de les habilitats socials i la resolució de conflictes.

L’objectiu del projecte és millorar les habilitats socials dels alumnes mitjançant la reflexió sobre les emocions.

Без заголовка1

Equip del projecte: Mariia Pronina (UPF) i Iris Hübscher (Universitat de Zuric)

Directores: Pilar Prieto (ICREA-UPF), Judith Holler (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Holanda)

Col.laboradores pedagògiques: Anna Massanas, Eva Castillo, Ainhoa David

Escoles col.laboradores: 
Escola Antoni Brusi (Barcelona)

Escola Bogatell (Barcelona)
Escola Verd (Girona)

Agraïm sincerament la participació de les escoles i la dels seus alumnes en el nostre projecte educatiu. Moltes gràcies!

El Grup d’Estudi de Prosòdia (GrEP) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR- Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Un dels objectius del grup és entendre el paper de la prosòdia i els gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el desenvolupament del llenguatge.