CONTE 6

“La festa de les gambetes”

Vídeo del conte

Les instruccions per als docents:

Termes preguntar-se + pensar

1. 61Recordeu que al principi del conte en Jack quan s’estava acostant a la festa va dir: “Em pregunto per què hi ha tantes gambetes aquí i per què estan fent una festa? “… Avui jugarem amb la paraula “preguntar-se“. Recordeu per què es preguntava això en Jack?

Perquè va trobar moltes gambetes juntes i no sabia què estava passant.

2. Què feia en Jack quan s’estava preguntant què feien tantes gambetes allà? Podeu ensenyar-m’ho? I mentrestant què deia?

3. Quines coses fan que us pregunteu per què passen?
4. I quines coses fan el vostre amic es pregunti per què passen?

5. 62Què diria el vostre mestre/a si un dia ve a l’escola i no hi ha ningú? I què faria? Podeu ensenyar-m’ho?

6. Bé, nens, ho heu fet molt bé. Hem jugat amb la paraula..?

 

Seguim amb la història. Recordeu que les gambetes van convidar a sortirdel seu amagatall a en Jack i en Theo quan es va trencar l’altaveu. La gambeta principal, la Lenny, va preguntar en Theo i en Jacksi podien ajudar a resoldre el problema de la música.

 

1. El dofí Jack immediatament va començar a pensar en una manera d’arreglar el problema. També jugarem amb una altra paraula que és “pensar“… Recordeu què va pensar en Jack?

Va pensar que podien buscar tots els seus amics músics per a que vinguessin a tocar música en viu per a la festa, per a que puguin seguir cantant i ballant.

2. 6364.pngQuè deia en Jack en Jack quan estava pensant? I què feia mentrestant? Podeu ensenyar-m’ho?

(mirar enlaire, dit a la boca o mà recolzada a la barbeta, celles)

3. Quines coses us agrada resoldre?
4. I quines coses els agrada resoldre als vostres amics?

5. 65Què diria el vostre mestre/aquan no recorda on ha guardat el llibre i l’ha de fer servir en aquell mateix moment? I què faria?

6. Bé, nens, ho heu fet molt bé. L’altra paraula amb la qual hem jugat avui és..?

Us ha agradat la història d’en Theo i en Jack? El dia vinent escoltarem un altre conte d’aquests dos amics!