Design a site like this with WordPress.com
Per començar

INTRODUCCIÓ

“Entrenem les emocions en l’etapa preescolar” és una proposta curta  d’educació emocional validada adreçada a infants de 3 a 5 anys per tal de potenciar les seves habilitats emocionals i sociopragmàtiques.  Consta de 8 sessions curtes molt ben pautades i fàcils d’emprar en les aules de preescolar.

 

Снимок экрана 2018-09-06 в 20.16.40